Maatregelen en afspraken i.v.m. COVID-19-virus.

Fysiotherapeutische begeleiding door onze praktijk blijft mogelijk.  Voor 1 op 1 behandelingen beperken wij ons tot de situaties waarbij sprake is van "medisch noodzakelijke zorg". Voor de overige behandelingen en begeleiding doen we "op afstand" door gebruik te maken van telefonisch consult, videobellen en wij leveren oefenschema's via mail en het programma Physitrack. Als KNGF praktijk volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast gelden binnen onze praktijk en het gezondheidscentrum aanvullende maatregelen en afspraken ter voorkoming van verspreiding van het COVID-19-virus.

 

Bij gezondheidsklachten kunt u contact opnemen maar verzoeken wij u NIET direct naar de praktijk te komen

Conform de richtlijn van het RIVM en het advies van het KNGF behandelen en begeleiden we zoveel mogelijk "op afstand". Voor vragen hierover of het maken van een afspraak willen we  u vragen  telefonisch of per mail contact met ons op te nemen.

 

Er worden GEEN groepstrainingen gegeven

Indien u onderdeel uitmaakt van een trainingsgroep dan komt deze tot nader order te vervallen. De begeleidend fysiotherapeut neemt contact met u op over de wijze waarop u de aankomende periode begeleid gaat worden.

 

Hygiëne maatregelen Gezondheidscentrum LEMSTERPARK

 • Daar waar mogelijk verzoeken wij u ALLEEN te komen
 • Wij verzoeken u zoveel mogelijk BUITEN te wachten
 • Wachtruimtes worden BEPERKT gebruikt
 • U dient 1,5 m AFSTAND te houden tot ander bezoekers
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Desinfecteer uw handen bij de ingang
 • Schud geen handen
 • De persoon richting de uitgang gaat voor
 • Het koffie/thee apparaat is NIET in gebruik
 • De kleedruimtes worden NIET gebruikt
 • We verzoeken u het gebruik van de WC te beperken

 

 Hygiëne maatregelen bij de behandeling

 • Voorafgaand aan de behandeling verzoeken wij u uw handen te wassen
 • Het meenemen en gebruiken van een eigen handdoek is verplicht
 • De behandelbanken worden na iedere behandeling gereinigd
 • De therapeut zal, waar de behandeling dit toelaat, op afstand blijven

 

Mogelijke aanvullende hygiëne maatregelen bij de behandeling

De therapeut kan, indien hier aanleiding voor is, gebruik maken van extra beschermingsmiddelen. Dit kan indien u behoort tot een risicogroep of op verzoek van u als patiënt. In de andere gevallen zal de behandeling, conform protocol, zonder gebruik van aanvullende beschermingsmiddelen uitgevoerd worden.

 

Informatie en contact:

Indien u vragen hebt en/of u wilt een afspraak verplaatsen of afzeggen dan kunt u telefonisch of via mail contact opnemen.

Aanvullende en actuele informatie COVID-19

Persoonsgegevens

Dhr.

Mevr.

Verzekeringsgegevens

Arts / specialist

Klachtgegevens