Therapeutisch Elastische Kousen (TEK)

 

Op verwijzing van een arts kunnen bij onze praktijk Therapeutisch Elastische Kousen (afgekort T.E.K.) worden aangemeten. Margo op de Hoek is hiervoor gecertificeerd.

 

Wanneer worden T.E.K. geïndiceerd?

Veel mensen lijden aan opgezette, dikke en vermoeide benen als gevolg van spataderen, trombose, een zwangerschap of hart- en vaatproblemen. Na een operatie (bijvoorbeeld bij borstkanker), bestraling, infectie of ongeval kunnen deze klachten ook in de armen optreden.

Dit leidt in veel gevallen tot oedeem: een abnormale ophoping van vocht in de ledematen. De therapeut kan deze klachten behandelen met T.E.K.

 

Vergoeding door de zorgverzekeraar

De meeste zorgverzekeraars vergoeden 2 paar kousen, gelijktijdig verstrekt, per 12 maanden. Let op: de kosten van de T.E.K. komen wel ten laste van uw Eigen Risico.

 

Persoonsgegevens

Dhr.

Mevr.

Verzekeringsgegevens

Arts / specialist

Klachtgegevens