Praktijkinfo

Kwaliteit speelt binnen fysio LEMSTERPARK een zeer belangrijke rol. Het onderhouden en waar mogelijk verbeteren van onze kwaliteit is een dagelijks proces. Om deze reden is er binnen de praktijk een kwaliteitsfunctionaris/fysiotherapeut aanwezig om alle kwaliteitsprocessen te bewaken. Alle fysiotherapeuten staan geregistreerd in het BIG register (Beroepen In de Gezondheidszorg) en staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie). Daarnaast is de praktijk in het bezit van het HKZ certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector).

Op deze pagina vindt u alle medewerkers binnen onze praktijk, inclusief hun aandachtsgebieden en specialisaties.

 

Ons team, klik hier

 

Wij zijn aangesloten bij Fys'Optima (www.fysoptima.nl), een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten in Nederland met als doel door het delen van visie, kennis en kunde de zorg naar een nog hoger niveau te brengen.

 Missie en visie

 

Fysio LEMSTERPARK is een eerstelijnspraktijk voor fysiotherapie en wordt gekenmerkt door het aanbieden van optimale patiëntenzorg in de zin van preventieve en curatieve zorg. Wij bieden persoonlijke en transparante zorg, waarbij alle therapeuten up-to-date geschoold zijn. In onze praktijk staat de patiënt centraal. Samen met de patiënt wordt gekeken naar de beste behandeling en begeleiding van de klachten, om zo tot een duurzaam resultaat te komen. Dit kan indien nodig gerealiseerd worden in samenwerking met collega-therapeuten, huisarts of specialist. Onze praktijk biedt een omgeving waarin de patiënt zich prettig voelt en actief kan werken aan zijn herstel.

 

Wij willen als eerstelijns fysiotherapiepraktijk binnen de veranderende zorgvraag in de gezondheidszorg, zorg blijven aanbieden aan een brede patiëntengroep. Fysio LEMSTERPARK streeft dan ook naar een continue verbreding en verdieping van de aangeboden zorg. Verbreding realiseren we door middel van uitbreiding van specialisaties binnen de fysiotherapie, gericht op bepaalde doelgroepen. Verdieping realiseren wij door middel van scholing van ons personeel en het toepassen van de laatste inzichten in de behandelwijze.

fysio Lemmer

Gerelateerde pagina's

Tarieven en vergoeding 2024
Lees meer ›
Lees meer ›
Klanttevredenheid in 2023 is beoordeeld met een 9.3
Lees meer ›
Patiëntenportaal
Lees meer ›
Team
Lees meer ›
Netwerken
Lees meer ›
Huisregels
Lees meer ›
Privacyreglement
Lees meer ›

Persoonsgegevens

Dhr.

Mevr.

Verzekeringsgegevens

Arts / specialist

Klachtgegevens