Triggerpointtherapie / myofasciale

Wat is een myofasciaal pijnsyndroom?

 

Onder een myofasciaal pijnsyndroom verstaat men klachten in het houdings- en bewegingsapparaat die veroorzaakt worden door de aanwezigheid van myofasciale triggerpoints. Een triggerpoint kan bewegingsbeperking, stijfheid, krachtsverlies en pijnklachten veroorzaken.

 

Wat is een myofascaal triggerpoint?

 

Een myofasciaal triggerpoint is een (zeer) drukpijnlijke plek in een dwarsgestreepte spier. Deze plek is pijnlijk bij druk en kan een karakteristieke uitstralingspijn doen ontstaan. Elke spier heeft zo z`n eigen specifiek uitstralingspatroon. De patiënt herkent in de uitstralende pijn zijn klacht. De pijn voelt dof en verspreid en wordt verergerd door bepaalde bewegingen. Door de aanwezigheid van een triggerpoint verkort de spier. Door deze verkorting en de aanwezige pijn ervaart de patiënt een bewegingsbeperking. Doordat de spier zich niet maximaal kan aanspannen als gevolg van de verkorting, zal er verlies van spierkracht ontstaan. Daarnaast kunnen er vegetatieve reacties optreden zoals: veranderde zweetsecretie, onwel voelen, duizeligheid, overgevoeligheid van de huid, pijnlijke oog- en oorsymptomen.

Therapie

 

De therapie zal gericht zijn op het inactiveren van de myofasciale triggerpoints. De meest gebruikte technieken zijn:

 

  • cirkelvormige knedingen met toenemende druk
  • strijkingen met ijs gecombineerd met spierrekking
  • warmte applicatie; dit geeft ontspanning in de spier
  • contract-relax (aanspannen en ontspannen)
  • leren ontspannen van de spier (m.b.v. meetapparatuur)
  • dry-needling: met behulp van acupunctuurnaalden worden de triggerpoints in de spier aangeprikt, dit geeft een aanspanning van de spiervezels en daarna een ontspanning. Belangrijk is dat de lokaal aanwezige verhardingen na de behandeling sterk verminderen of verdwijnen. De patiënt ervaart een verbeterde beweeglijkheid en een verandering van de klachten. Dry-needling is goed te combineren met fysiotherapie
  • houdingsadviezen en oefeningen

 

Ook is belangrijk welke activiteit/houding de pijn veroorzaakt. Zo kan de fysiotherapeut analyseren welke spieren hiervoor verantwoordelijk zijn. Tevens is het belangrijk om na te gaan welke klachtenonderhoudende factoren een rol spelen, bijvoorbeeld stress, werkhouding, etc.

 

Neem contact op met onze specialist:

Telefoon: 0514 563 528

 

Rixt Toering -de Best

 

Persoonsgegevens

Dhr.

Mevr.

Verzekeringsgegevens

Arts / specialist

Klachtgegevens