Privacyreglement

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder ander vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Het complete privacyreglement is in de praktijk ter inzage. Tegen kostprijs kunt u hiervan een afschrift krijgen.

Persoonsgegevens

Dhr.

Mevr.

Verzekeringsgegevens

Arts / specialist

Klachtgegevens