Tarieven en vergoeding

Vergoedingen

In Nederland kennen we een basisverzekering en er zijn diverse aanvullende verzekeringen. Kortweg kan worden gesteld dat fysiotherapie deels wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom voor iedereen aan te raden.

Fysiotherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder verplicht Eigen Risico.

 

Basisverzekering

De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21ste behandeling vergoed. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de Aanvullende Verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is (jaar, half jaar of drie maanden). Kijk hiervoor op: defysiotherapeut.com.

Daarnaast is er voor volwassenen vergoeding mogelijk voor de eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie. Het gaat hier om bekkenbodemtraining door een daarvoor opgeleide fysiotherapeut. Ga bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar na of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Eigen risico

Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen risico bedraagt in het jaar 2019 €385,--. Boven op dit verplicht eigen risico kunt u - tegen betaling van een lagere nominale premie- kiezen voor een aanvullend eigen risico. Dit kan wettelijk tot maximaal 500 euro (dus tot maximaal: 885 euro per volwassene). Alleen mensen die dit hebben gekozen bij het afsluiten van een zorgverzekering moeten dit vrijwillige Eigen Risico betalen zodra ze zorgkosten declareren. (Fysiotherapeutische) zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte Eigen Risico.

Per verzekeringsjaar is er een Eigen Risico. Dit betaalt u wanneer u daadwerkelijk gebruik maakt van de zorgverzekering. Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, vallen niet onder het Eigen Risico. Deze kosten tellen ook niet mee voor het eigen risico.

 

Kinderen en jongeren tot achttien jaar

Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. Daarnaast hebben jongeren recht op de vergoeding van 9 behandelingen (en eventueel 9 extra als behandeling niet voldoende helpt) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie.

 

Tarievenlijst 2020

Zorgverzekeraar De Friesland vergoedt per 01-01-2020 de volgende bedragen voor patiënten met een aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed hangt uiteraard af van uw aanvullende verzekering (budget, standaard, extra, frieso, optimaal, excellent):

 

Omschrijving (voorbeeld tarieven De Friesland):

Zitting fysiotherapie€ 30,67
Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling€ 43,17
Zitting inclusief inrichtingtoeslag€ 36,77
Toeslag aan huis€ 12,50
Toeslag in inrichting€  6,10
Manuele lymfedrainage/oedeem therapie€ 44,86
Inclusief toeslag uitbehandeling€ 57,36
Inclusief inrichtingtoeslag€ 50,96
Manuele therapie€ 40,79
Inclusief toeslag uitbehandeling€ 53,29
Inclusief inrichtingtoeslag€ 46,89
Kinderfysiotherapie€ 44,86
Bekkenfysiotherapie€ 46,03
  
Screening€ 12,00
Intake en onderzoek na screening€ 30,67
Intake en onderzoek na verwijzing€ 36,72
Lange zitting€ 43,13
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€ 52,89
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport€ 39,67
Screening en intake en onderzoek€ 43,13
  

 

Voor andere zorgverzekeraars raden wij u aan uw polisvoorwaarden te raadplegen.
Voor verzekerden bij Zorgverzekeraar De Friesland gelden de volgende vergoedingen voor groepsbehandelingen: Groepstrainingen voor specifieke behandeling van o.a. Fibromyalgie, COPD, Reuma, Aspecifieke lage rugklachten, Osteoporose, oedeemklachten, hartklachten, klachten na behandeling van kanker, nek/schouderklachten, sportblessures, DM type2/overgewicht.

 

 
Groepsgrootte 2 – 4 personen p.p.€ 20,65
Groepsgrootte 5 – 10 personen p.p.€ 15,56
Voor niet gecontracteerde zorgverzekeraars en wanneer u niet aanvullend verzekerd bent:
Zitting fysiotherapie€ 36,00
Manuele therapie€ 42,50
Oedeemtherapie€ 48,00
Kinderfysiotherapie€ 48,00
Bekkenfysiotherapie€ 48,00
Screening€ 20,00
Intake en onderzoek na screening€ 45,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 45,00
Screening, intake en onderzoek€ 45,00

 

 

Indien u de behandeling zelf betaalt gelden de tarieven zoals ze onder Tarieven 2020 fysio LEMSTERPARK zijn weergegeven. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken neem dan contact met ons op.

 

 

Downloads

Persoonsgegevens

Dhr.

Mevr.

Verzekeringsgegevens

Arts / specialist

Klachtgegevens