fysio LEMSTERPARK komt naar u toe!

Het is, indien nodig, ook mogelijk dat een collega van fysio LEMSTERPARK naar u toe komt. Sinds afgelopen zomer beschikken we, naast de praktijkfiets, ook over een praktijkauto.

 

Thuiszorgfysiotherapie richt zich op thuiswonende ouderen met lichamelijke beperkingen ten gevolge van bijvoorbeeld COPD, CVA, Parkinson en/of postoperatieve begeleiding in de thuissituatie na b.v. een nieuwe heup of knie. De complexiteit van gezondheidsproblemen bij ouderen is groot. Er is veelal sprake van een veelheid van diverse problemen. Het is voor de hedendaagse fysiotherapeut noodzakelijk goed op de hoogte te zijn van verschillende ziektebeelden en hierbij intensief samen te werken met andere disciplines zoals wijkverpleegkundige, huisarts, ergotherapeut en thuiszorg. Voor zelfstandigheid is mobiliteit, goed en veilig kunnen bewegen, een cruciale voorwaarde.

 

thuiszorgfysio autobedrijf op de Hoek