Oefenschema's, instructievideo's en gebruik Physitrack

Om u zo goed mogelijk fysiotherapeutische begeleiding te kunnen bieden maken we binnen onze praktijk gebruik van verschillende hulpmiddelen. Voor het contact met onze patiënten maken we gebruik van telefonisch consult en video bellen. We stellen voor de behandelingen oefenschema's en instructievideo's ter beschikking. Hierbij maken we ook gebruik van het programma Physitrack waarbinnen persoonlijke oefenprogramma's worden samengesteld. Nu het niet mogelijk is om op de praktijk met de aanwezige materialen de behandelingen en oefenprogramma's uit te voeren bieden wij ook de mogelijkheid materialen in bruikleen aan. Voor advies of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze praktijk via 0514-563528 , info@fysiolemsterpark.nl of het contactformulier.

Inloggen Physitrack